Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > 30. výročie vzniku Schengenského priestoru voľného pohybu

30. výročie vzniku Schengenského priestoru voľného pohybu

V nedeľu 14. júna 2015 bolo 30. výročie vzniku Schengenského priestoru voľného pohybu. Slovensko sa jeho súčasťou stalo v roku 2007. Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi, ktoré sú jeho súčasťou.

„Veľkou výhodou nášho členstva v EÚ je, že už nás v Európe nerozdeľujú hranice, ale spájajú spoločné hodnoty a záujmy. A práve slobodu pohybu a pobytu v celom Schengenskom priestore si Slováci veľmi vážia a túto slobodu aj často využívajú. Už sa nemusíme obávať hraničných kontrol, cestujeme voľne aj bez pasu a vďaka našej spoločnej mene - euru si už vo väčšine krajín nemusíme ani meniť peniaze. Navyše európske občianstvo nám v celej Únii garantuje rovnaké práva ako majú občania ostatných európskych krajín.” uvádza v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac informácia nájdete v prílohe a tu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_sk.pdfZverejnené 15. jún 2015