Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky deň jazykov 2015

Európsky deň jazykov 2015

Dňa 25. septembra 2015 Europe Direct Trenčín pripravilo pre žiakov ZŠ Na dolinách program pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Program bol pripravený pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka. Svoje vedomosti si otestovali hlavne v oblasti jazykov, ale aj v európskych inštitúciách. Okrem programu Europe Direct Trenčín boli do príprav Európskeho dňa jazykov zapojení aj samotní študenti, ktorí si pripravili výzdobu a skrášlili si tak triedy pod vedením šikovných p. učiteliek, ktoré pripravili aj ochutnávku z európskej kuchyne.

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  • Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;

  • Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;

  • Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Viac o Európskom roku jazykov:
edl.ecml.at

ZŠ Na dolinách:
zszlatovce.edupage.sk

Pozrite si našu fotogalériu!


Fotogaléria:


Zverejnené 25. september 2015