Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Poznáme víťaza súťaže Euroškolák 2015

Poznáme víťaza súťaže Euroškolák 2015

Dňa 06. októbra 2015 o 10:00h sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v Kongresovej sále uskutočnil druhý ročník vedomostnej súťaže o EÚ s názvom Euroškolák 2015 pre základné školy Trenčianskeho kraja.Súťaž bola vyhlásená pre žiakov 6. ročníkov základných škôl, ktorí reprezentovali školu v trojčlenných tímoch. Organizátorom súťaže bolo informačné centrum Europe Direct Trenčín a súťaž realizovalo v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi žiakmi základných škôl. Nosnou témou boli základné znalosti z histórie, geografie a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Cieľom súťaže bolo zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny – študentov základných škôl o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch.

Súťaže v Trenčianskom kraji sa zúčastnilo 8 škôl (družstiev). Školy si zložili trojčlenné družstvá, zložené zo žiakov 6. ročníkov základných škôl regiónu. Súťaž bola trojkolová: 1. kolo, 2. kolo a finále.

Prvé kolo súťaže predstavoval písomný kvíz, kde boli otázky formou obrázkov, doplňovačiek a spájačiek určené pre každú súťažiacu školu (družstvo) z vybraných oblastí EÚ: geografia, dominanty EÚ, symboly EÚ, členské štáty EÚ a ich vlajky. Druhé kolo bolo súťažou postrehu, kde sa súťažným školám (družstvám) pustila video nahrávka s európskou tematikou. Po skončení videa dostali test s 10. otázkami, týkajúce sa výhradne pusteného videa. Tretie kolo súťaže bolo finále troch najlepších súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a boli z rôznych oblastí: geografia, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

Výsledky vedomostnej súťaže Euroškolák 2015:

1. miesto Základná škola Východná, Trenčín s celkovým počtom bodov 265,5
Súťažiaci: Vanesa Hrbasová, Chiara Mária Jaššová, Kristína Zubáková


2. miesto Základná škola Kubranská, Trenčín s celkovým počtom 236
Súťažiaci: Matúš Čarnogurský, Ema Jenčová, Matúš Linhart


3. miesto Základná škola Drietoma s celkovým počtom 212
Súťažiaci: Timotej Ščepko, Peter Nápoký, Bibiana Brlejová


Foto: Katarína BabálováZverejnené 7. október 2015