Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky parlament ratifikoval asociačnú dohodu s Kosovom

Európsky parlament ratifikoval asociačnú dohodu s Kosovom

Európsky parlament vo štvrtok 21. januára 2016 vyslovil súhlas s dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom, ktorá je prvým formálnym krokom v procese európskej integrácie Prištiny. Dohoda predstavuje základ posilneného politického pridruženia a hospodárskej integrácie medzi Úniou a Kosovom.

Poslanci schválili asociačnú dohodu pomerom hlasov 486 (za): 102 (proti): 81 (zdržalo sa hlasovania).
"Ide o veľmi dobrú správu a ďalší dôležitý krok na ceste Kosova k integrácii v EÚ. Európska únia a Kosovo po prvýkrát vstúpia do zmluvného vzťahu," uviedla spravodajkyňa Ulrike Lunacek (Zelení/EFA, AT).

"Dohoda musí teraz bezodkladne vstúpiť do platnosti. Vyšleme tým zásadný pozitívny signál kosovským občanom a ekonomike. Vykonávanie dohody pomôže inštitucionalizovať reformný proces. Kosovu zároveň prinesie nové možnosti v oblasti posilnenia vzťahov s EÚ a prispeje tak k stabilizácii celého regiónu," dodala spravodajkyňa.

Asociačná dohoda posilňuje politický dialóg a obchodné vzťahy medzi EÚ a Kosovom a podporuje užšiu spoluprácu v mnohých oblastiach vrátane energetiky, životného prostredia, spravodlivosti a vnútorných vecí.

Súčasťou dohody sú aj ustanovenia zamerané na presadzovanie európskych noriem v oblastiach, akými sú hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo, ochrana spotrebiteľov a správa vecí verejných.

Ďalší postup

Súhlas Európskeho parlamentu s asociačnou dohodou umožní Rade (ministrov) EÚ jej formálne uzatvorenie. Do platnosti by mala vstúpiť v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Všetky otázky, ktoré upravuje asociačná dohoda, sú v kompetencii Európskej únie. Ide teda o výlučnú dohodu EÚ, pri ktorej nie je potrebná ratifikácia jednotlivými členskými štátmi Únie.

Postup: Súhlas


Zverejnené 25. január 2016