Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > ERASMUS+ šport info deň v Bruseli

ERASMUS+ šport info deň v Bruseli

Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) organizujú: Erasmus+ ŠPORT INFO DEŇ, ktorý sa koná 3. marca 2016 v Bruseli (v budove Charlemagne, Rue de la Loi 170, B-1000 Brusel).
Cieľom podujatia je priblížiť dostupné grantové možnosti a informovať o zmenách, ktoré nastali v rámci politiky mládeže.

Informačného dňa sa môžete zúčastniť bez poplatkov, ale cestovné náklady si účastníci hradia sami. Upozorňujeme, že účasť je obmedzená na maximálny počet 2 zástupcov z každej organizácie.

Pre viac informácií a možnosť zaregistrovať sa kliknite tu :

SPORT Infoday - 3 March 2016

Zverejnené 11. február 2016