Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Cíťme sa dobre v práci v každom veku

Cíťme sa dobre v práci v každom veku

V piatok 15. apríla 2016 spustila Európska komisia celoeurópsku kampaň na podporu udržateľnej práce a zdravého starnutia pre všetkých. Názov dvojročnej kampane je Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny a sleduje štyri nasledovné ciele:

podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života;

zdôrazňovať význam prevencie rizík počas celého pracovného života;

pomáhať zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane malých a stredných podnikov) poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily;

uľahčiť výmenu informácií a dobrej praxe.

Ako sa bude kampaň realizovať na Slovensku sa dozviete na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční 26.4. 2016 v o Hoteli Crowne Plaza, Hodžovo námestie 568/2, 816 25 Bratislava.

Viac informácií:

Tlačová správa

Zverejnené 19. apríl 2016