Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Aké nebezpečné výrobky boli vlani na trhu?

Aké nebezpečné výrobky boli vlani na trhu?

Podľa dnes zverejnenej správy systému včasného varovania bolo v roku 2015 stiahnutých z európskeho trhu vyše 2 000 nebezpečných výrobkov.

Dve hlavné kategórie výrobkov, pri ktorých boli prijaté nápravné opatrenia, a ktoré sú dlhodobo na čele rebríčka, boli aj v roku 2015 hračky (27 %) a oblečenie, textílie a módne doplnky (17 %).

Pokiaľ ide o riziká, najčastejšie oznamovaným rizikom bolo chemické riziko(25 %) a nasledovalo riziko poranenia (22 %). Chemické riziká boli hlásené najčastejšie v prípade hračiek (obsah ftalátov) a módnej bižutérie (škodlivé ťažké kovy ako nikel a olovo).

Krajinou pôvodu škodlivých výrobkov naďalej zostáva Čína so 62% oznámených nebezpečných výrobkov.
Zo Slovenska išlo vlani do systému včasného varovania 74 oznámení, najviac sa týkalo hračiek, dekoratívnych predmetov a svetelných reťazí.

Európsky systém včasného varovania o nebezpečných výrobkoch umožňuje vďaka nepretržitej spolupráci EK, členských štátov a podnikov včas stiahnuť z trhu nekvalitné, prípadne škodlivé výrobky, ktoré predstavujú pre spotrebiteľa riziko. Ako výzva sa ukazujú nákupy online (viac než 65 % Európanov) pretože takto môžu nebezpečné výrobky pristáť rovno v domácnostiach spotrebiteľov. EK pracuje na tom, aby sa tomuto trendu čo najrýchlejšie prispôsobil aj systém včasného varovania.

Viac informácií:


Tlačová správa
Otázky a odpovede (v angličtine)
Úplné znenie správy
Systém včasného varovania vyhľadávanie
Infografika


Dokumenty na stiahnutie:
Národné kontaktné miesta systému včasného varovania.pdf (PDF, 127 kB)

Zverejnené 25. apríl 2016