Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pomôžte nám vylepšiť sieť Europe Direct! Zapojte sa do verejného prieskumu!

Pomôžte nám vylepšiť sieť Europe Direct! Zapojte sa do verejného prieskumu!

Informačné centrá Europe Direct tvoria sieť približne 500 verejne prístupných kancelárií, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie pre stretávanie sa s občanmi na miestnej a regionálnej úrovni. Centrá sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch EÚ a komunikujú vo všetkých jej úradných jazykoch. Na Slovensku je 12 takýchto informačných centier.

Úlohou centier Europe Direct je informovať európskych občanov a poskytovať odpovede na ich otázky týkajúce sa EÚ. V informačných centrách získajú občania odpovede na otázky o svojich právach občana EÚ, o fondoch, legislatíve, predpisoch, programoch a prioritách EÚ. Informačné centrá tiež organizujú rôzne podujatia o EÚ vo svojom okolí, poskytujú dokumenty a publikácie EÚ, odporúčania na zdroje informácií a tiež kontakty na príslušné organizácie.

Súčasné informačné centrá sú už 3. generáciou siete Europe Direct, ktorá funguje v období rokov 2013-2017. Európska komisia v súčasnosti pripravuje 4. generáciu centier, ktoré začnú fungovať v roku 2018. Keďže súčasné centrá sú už za polovicou svojho funkčného obdobia, tím externých hodnotiteľov bude posudzovať ich doterajšie pôsobenie a dosiahnuté výsledky a navrhne vylepšenia pre fungovanie novej generácie.

Aj vy môžete vyjadriť svoj názor na to, ako by budúca sieť informačných centier Europe Direct mala vyzerať a aké služby by mala poskytovať! Stačí ak sa zapojíte do verejného prieskumu, ktorý trvá do 4. mája 2016 a je dostupný v každom úradnom jazyku EÚ vrátane slovenčiny.

Zaujímajú nás nielen názory tých, ktorí už využili služby informačných centier, ale aj názory ľudí, ktorí sa ešte s informačnými centrami Europe Direct nestretli. Podeľte sa s nami o vaše názory prostredníctvom verejného prieskumu a pomôžte nám ho ďalej šíriť!

Viac o informačných centrách Europe Direct na Slovensku sa dozviete na webovej stránke Europe Direct.

Verejný prieskum o Europe Direct
Europe Direct Slovensko

Zverejnené 28. apríl 2016