Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Slovensko - 12 rokov v EÚ

Slovensko - 12 rokov v EÚ

V nedeľu 1. mája sa oslavovalo 12. výročie členstva Slovenska v Európskej únii.

„Vstup Slovenska do Európskej únie sprevádzali veľké očakávania, ktoré boli do značnej miery aj naplnené. Za 12 rokov členstva dosiahlo Slovensko významný pokrok a s odstupom času možno bez preháňania povedať, že šlo o najúspešnejšie obdobie v doterajšej histórii krajiny.", uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Okrem začlenenia Slovenska do jadra európskej integrácie, získaniu nových práv vyplývajúcich z občianstva EÚ nám členstvo prinieslo aj mnohé ekonomické výhody. EÚ je najväčšou svetovou ekonomikou a už 12 rokov majú na tento trh neobmedzený prístup aj slovenské podniky. Pritom až 85% slovenského exportu smeruje do členských krajín EÚ. Slovensko je súčasťou Eurozóny, čo uľahčuje cestovanie a podnikanie. Kým v roku 2003, pred vstupom do EÚ, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55 percent priemeru EÚ, dnes už dosahuje 77 percent európskeho priemeru. Toto sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých krajina spolufinancuje až 80% svojich verejných investícií. Dušan Chrenek v tejto súvislosti dodáva: „K zlepšeniu života na Slovensku určite prispeli aj európske financie. Vďaka európskym prostriedkom vidíme po celej krajine hmatateľné prínosy členstva: zrekonštruované školy, nemocnice, nové vedecké parky, diaľnice, kvalitnejšiu verejnú dopravu a nové pracovné miesta pre mladých. Všetky tieto projekty nám zvyšujú kvalitu nášho života.”

Vďaka členstvu v Európskej únii je Slovensko súčasťou Schengenského priestoru bez hraníc. Voľný pohyb Slováci dlhodobo vnímajú ako najväčší prínos vstupu do EÚ. Podľa prieskumu Eurobarometer oceňuje voľný pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ až 75% Slovákov, vážia si že môžu voľne cestovať a bez akýchkoľvek obmedzení sa rozhodnúť kde chcú žiť, pracovať či študovať.

V 12. roku svojho členstva bude Slovensko po prvý krát predsedníckou krajinou Rady EÚ. „Pre Slovensko to bude výzva a zároveň veľká príležitosť. Počas šiestich mesiacov na kapitánskom mostíku, môže Slovensko ukázať svoje schopnosti a potenciál. ”, hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ako predsednícka krajina Rady Európskej únie bude Slovensko riešiť významné legislatívne návrhy v mnohých oblastiach dôležitých pre náš život.

Čo všetko nám ešte členstvo v EÚ prinieslo nájdete v priloženom dokumente.
Dokumenty na stiahnutie:
12 rokov v EÚ.pdf (PDF, 438 kB)

Zverejnené 2. máj 2016