Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016

Súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016

Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR vyhlasuje súťaž s názvom Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016.

Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl Slovenskej republiky a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov Európskej únie. Úlohou autorov teda bude audiovizuálne spracovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie v regiónoch.

Cieľom súťaže je aj podporiť tvorivosť a originalitu mladých ľudí, vytvoriť pre nich možnosť na prezentáciu svojich schopností, talentu, ale aj mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú, študujú a pod.

Súťaží sa v dvoch kategóriách :

Kategória VIDEOSPOT
Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.
Rozsah zasielaných prác: maximálne 30 sekúnd alebo séria troch spotov.

Kategória VIDEOREPORTÁŽ
Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jednu originálnu audiovizuálnu reportáž.
Rozsah zasielaných prác: maximálne 90 sekúnd

Víťazi v obidvoch kategóriách budú ocenení HD kamerou, vstupenkami na trojdňový festival NOVA ROCK 2016 v Rakúsku a vstupenkami na festival POHODA 2016.

Práce budú hodnotené odbornou komisiou po 31. máji 2016. Najlepšie práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ v termíne do 31. júna 2016.

Všetky príspevky spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky v termíne do 31. mája 2016. Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016, kategória VIDEOSPOT alebo kategória VIDEOREPORTÁŽ.
Dokumenty na stiahnutie:
Štatút súťaže.pdf (PDF, 292 kB)

Zverejnené 2. máj 2016