Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Slovensko: Investícia EŠIF do výstavby diaľnice v Žiline zlepší život miestnym aj motoristom

Slovensko: Investícia EŠIF do výstavby diaľnice v Žiline zlepší život miestnym aj motoristom


Európska komisia schválila prvú fázu veľkého projektu výstavby úseku diaľnice D3 vedúceho zo Žiliny, Strážov do Žiliny, Brodno; v hodnote 243,6 milióna eur, z ktorých 201,7 milióna sa uhradí z prostriedkov kohézneho fondu.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu povedala: „Naša investícia do kľúčových európskych dopravných sietí je mimoriadne dôležitá. Tento projekt v rámci sietí TEN-T veľmi priamo a pozitívne ovplyvní priemysel, cestovný ruch aj kvalitu života miestnych obyvateľov.“

Diaľnica D3 je súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 a D3 na ceste Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité, ktorý spája Poľsko, Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko pozdĺž balticko-jadranského koridora. Okrem toho bude slúžiť ako obchvat mesta Žilina a zásadne zlepší spojenie v tejto urbanizovanej oblasti.
Projekt pokrýva výstavbu 1 tunela, 2 diaľničných mostov, oporných múrov a protihlukových stien.

Súvislosti
Tento veľký projekt sa na Slovensku financuje z operačného programu Doprava. Rozhodnutie o jeho spolufinancovaní patrí do programového obdobia 2007 – 2013. K ukončeniu druhej fázy projektu dôjde v programovom období 2014 – 2020.

Twitter:@EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIFunds


Portál otvorených dát EŠIF 2014 – 2020

Zverejnené 5. máj 2016