Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dajte aj vy šancu svojmu projektu uspieť v súťaži EEPA

Dajte aj vy šancu svojmu projektu uspieť v súťaži EEPA

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Čo je EEPA

Cieľom EEPA je odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Ocenenia nie sú iba súťažou, ale majú za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní – zamerané na riadiacu činnosť, ako aj na produkciu. V geografickej pôsobnosti súťaže je zahrnutých 27 členských štátov Európskej únie, ako aj Chorvátsko, Island, Nórsko, Srbsko a Turecko. Vzhľadom na geografickú a kultúrnu pôsobnosť účastníkov z celej EÚ sa v ich najlepších skúsenostiach s najväčšou pravdepodobnosťou odrazia rozmanité spôsoby, akými regióny, strediská, mestá, obce a komunity vytvárajú podnikateľsky priaznivé prostredie a tvorivo uplatňujú skúsenosti tohto typu.

Informácie o súťaži

Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vybrala a odmenila 12 projektov a udelila 4 špeciálne ceny.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

- Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 1. jún 2016.
- Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 23-25 novembra 2016 v Bratislave.
- Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.
- Postupujúce slovenské projekty do európskeho kola budú známe 1. júla 2016.


Viac informácií na stránke Slovak Business Agency
Podrobné informácie o súťaži v angličtine

Zverejnené 9. máj 2016