Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Piaristické gymnázium Trenčín na návšteve Informačného centra Europe Direct TN

Piaristické gymnázium Trenčín na návšteve Informačného centra Europe Direct TN

Dňa 19.5. 2016 navštívili študenti Piaristického gymnázia Informačné centrum Europe Direct Trenčín. Skupinka študentov spoločensko-vedného seminára sa po príchode do ED centra zúčastnila prezentácie, ktorá pozostávala z dvoch častí.

Najskôr si študenti mohli doplniť svoje znalosti počas prednášky, ktorá sa týkala všeobecných informácií o Európskej Únii. Svoje doterajšie znalosti si mohli nielen doplniť, ale aj preskúšať, keďže ešte pred prednáškou dostal každý krátky test s desiatimi otázkami, ktorý si najskôr vyplnil a následne si každý mohol počas prezentácie kontrolovať, ktoré otázky mal zodpovedané správne.

Druhá časť prezentácie sa venovala fungovaniu celoeurópskej siete Europe Direct a aktivitám, ktoré organizuje Europe Direct Trenčín. Študenti prejavili svoj záujem o dianie v EÚ a mali zopár otázok ohľadom najmä aktuálnych európskych tém a tak poslednou časťou tohto stretnutia bola diskusia o EÚ. Cieľom tejto prezentácie bolo zvýšiť záujem mladej generácie o aktuálne dianie v Európskej Únií.Fotogaléria:


Zverejnené 20. máj 2016