Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia zverejnila správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ za rok 2016

Komisia zverejnila správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ za rok 2016


Európska komisia dnes zverejnila Správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, ktorou nadväzuje na výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z februára tohto roku.

Komisia v najnovšej správe monitorovala zavádzanie národných digitálnych reform a zároveň v nich uviedla návrhy na dosiahnutie lepších výsledkov v oblastiach týkajúcich sa širokopásmového pokrytia, elektronických verejných služieb, digitálnych zručností, či elektronického obchodu.

EK dnes zároveň zverejnila Úplnu správu o novom medzinárodnom indexe úrovne digitalizácie (iDESI), kde porovnáva členské štáty EÚ s 15 inými krajinami. Porovnanie medzinárodných štatistik preukázalo, že lídri na európskom trhu v oblasti digitalizácie (Švédsko, Dánsko a Fínsko) sú zároveň lídrami aj na svetovom trhu, za nimi nasledujú Južná Kórea a Spojené štáty.Správa o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ
Výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z 02/2016
Úplna správa o novom medzinárodnom indexe úrovne digitalizácie (iDESI)

Zverejnené 23. máj 2016