Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie

Komisia zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie


Európska komisia spolu s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) vypracovali výročnú správu o kvalite vôd na kúpanie, v ktorej posúdili kvalitu vody na kúpanie v roku 2015 a uviedli miesta, kde sa očakáva dobrá kvalita v roku 2016.

Výročná správa o kvalite vôd určených na kúpanie je dôkazom hodnoty legislatívy a dlhoročných investícií do infraštruktúry v oblasti odpadových vôd a iných opatrení zameraných na zníženie miery znečistenia. Ilustruje, že kvalita vody na kúpanie sa časom sústavne zlepšovala, pričom v roku 2015 spĺňalo v EÚ minimálne požiadavky na kvalitu vody 96 % monitorovaných oblastí určených na kúpanie.Tlačová správa v slovenčine
Výročná správa

Zverejnené 25. máj 2016