Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia navrhla nové pravidlá elektronického obchodovania v snahe pomôcť spotrebiteľom a spoločnostiam naplno využívať výhody jednotného trhu

Komisia navrhla nové pravidlá elektronického obchodovania v snahe pomôcť spotrebiteľom a spoločnostiam naplno využívať výhody jednotného trhu


Európska komisia dnes predložila balík opatrení, ktoré majú umožniť spotrebiteľom a spoločnostiam kupovať a predávať výrobky a služby v celej EÚ cez internet ľahšie a s väčšou istotou. Plán podpory elektronického obchodu sa skladá z týchto troch prvkov: odstránenie geografického blokovania, zefektívnenie a cenové zatraktívnenie cezhraničného dodávania balíkov a podpora dôvery zákazníkov prostredníctvom lepšej ochrany a presadzovania predpisov.

Paralelne s prijatím balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu dnes Komisia predložila aktualizované audiovizuálne pravidlá EÚ a jej prístup k online platformám. Jej cieľom vytvoriť spravodlivejšie prostredie pre všetkých aktérov, podporovať európske filmy, chrániť maloletých a lepšie bojovať proti prejavom nenávisti.Tlačová správa v slovenčine
Q&A v angličtine
Podrobnosti v slovenčine o aktualizovaných audiovizuálnych pravidlách EÚ


Dokumenty na stiahnutie:
Výrok Podpredsedu Komisie pre jednotný digitálny trh Andrusa Ansipa .jpg (JPG, 81 kB)

Zverejnené 25. máj 2016