Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Seminár Európa pre občanov

Seminár Európa pre občanov

Dňa 29.6.2016 sa v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja konal informačný seminár ku grantovému programu Európskej Únie „Európa pre občanov / Europe for Citizens“. Európsky kontaktný bod sídliaci v Bratislave organizuje sériu seminárov k septembrovej uzávierke grantového programu Európa pre občanov. Jeden z týchto regionálnych seminárov sa konal v Trenčíne a prezentovalo na ňom svoju činnosť aj Informačné centrum Europe Direct Trenčín.

Prihlásení účastníci seminára, zástupcovia miest, obcí a regionálnych rozvojových agentúr, si na úvod seminára vypočuli krátku prezentáciu o činnosti a aktivitách centra Europe Direct Trenčín, aby následne p. Zuzana Ivašková, projektová manažérka Európskeho kontaktného bodu prezentovala informácie ako postupovať pri podávaní žiadostí o grant v podprogramoch Družobné mestá a Siete medzi mestami. Po hlavnej prezentácií nasledovala krátka pauza s občerstvením a následne mohli účastníci individuálne konzultovať svoje pripravované projekty.


Fotogaléria:


Zverejnené 30. jún 2016