Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako sme na tom s integráciou Rómov?

Ako sme na tom s integráciou Rómov?

Dnes vyšla výročná správa o integrácii Rómov. Nachádza sa v nej prehľad opatrení vyplývajúcich z odporúčaní Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch. Tieto odporúčania vyžadovali od členských štátov, aby vypracovali stratégie, ktoré povedú k lepšiemu prístupu Rómov k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

Zo správy vyplýva, že členské štáty dosiahli pokrok v mnohých oblastiach, ale stále je potrebné ďalšie úsilie. Pridať je potrebné v oblasti antidiskriminácie ako aj pri odstraňovaní segregácie v oblasti vzdelávania a bývania.

Viac informácií nájedete v prílohách:

Tlačová správa
Ďalšie informácie o Rómoch v EÚ
Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na boj proti marginalizácii Rómov


Dokumenty na stiahnutie:
Rómska integrácia v členských štátoch - fakty_en.pdf (PDF, 325 kB)
Odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch.pdf (PDF, 766 kB)

Zverejnené 28. jún 2016