Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia prijala niekoľko návrhov v oblasti migrácie

Európska komisia prijala niekoľko návrhov v oblasti migrácie


EK prijala návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému a Spoločný rámec EÚ pre presídľovanie.

Dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému
Cieľom je spoločná azylová politika, ktorá môže účinne fungovať v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku.

Komisia navrhuje vytvorenie spoločného postupu pre medzinárodnú ochranu, jednotné normy ochrany a práv udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a ďalšiu harmonizáciu podmienok prijímania v EÚ. Celkovo tieto návrhy zjednodušia a skrátia konania a rozhodovanie o azyle, odradia žiadateľov o azyl od sekundárnych pohybov a zvýšia vyhliadky na integráciu tých, ktorí sú oprávnení na medzinárodnú ochranu.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Dnešnými návrhmi je zavŕšená komplexná reforma spoločnej azylovej politiky EÚ. Tieto zmeny budú viesť k skutočnému spoločnému konaniu o azyle a zaručia, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo rovnocenne a náležitým spôsobom bez ohľadu na členský štát, v ktorom podajú svoju žiadosť.“


Spoločný rámec EÚ pre presídľovanie
Ide o vytvorenie spoločnej európskej politiky na presídľovanie, ktorá zabezpečí riadne a bezpečné trasy do Európy pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

Ako uvádza prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v oblasti migrácie je „Vďaka ad hoc opatreniam už vidno nejaké výsledky, ale nové, dnes predložené postupy znamenajú spoluprácu s vládami jednotlivých krajín v počiatočnej fáze s cieľom zintenzívniť a skoordinovať spoločné úsilie, a tým celkovo dosiahnuť lepšiu spoluprácu. Členské štáty každoročne rozhodnú o tom, koľko ľudí je potrebné presídliť a na to, aby mohli zrealizovať svoje rozhodnutia, budú mať k dispozícii finančnú podporu z rozpočtu EÚ.“

Dnešný návrh bude viesť k vytvoreniu stáleho rámca s jednotným postupom pre presídľovanie v rámci celej EÚ. Bude sa vykonávať prostredníctvom ročných plánov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijala Rada, a realizovať prostredníctvom cielených programov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijme Komisia. Tieto ročné plány stanovia hlavné geografické priority, z ktorých bude prebiehať presídľovanie, najvyšší možný celkový počet osôb, ktoré majú byť presídlené a príspevky členských štátov a krajín pridružených k Schengenskej dohode v rámci toho-ktorého ročného plánu pre presídľovanie.

Na podporu úsilia členských štátov v oblasti presídľovania v rámci cielených programov EÚ Komisia poskytne 10 000 EUR na každú presídlenú osobu z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Presídľovanie mimo rámca EÚ nebude z rozpočtu Únie finančne podporované.

Tlačová správa - Dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému
Otázky a odpovede (v aj)
Tlačová správa - Spoločný rámec EÚ pre presídľovanie
Otázky a odpovede (v aj)
Správa o stave premiestňovania a presídľovania (v aj)
Prejav komisára pre migráciu Dimitrisa Avramopoulosa (v aj)
Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)

Zverejnené 13. júl 2016