Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Neformálne stretnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku

Neformálne stretnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku

Dnes a zajtra (14. a 15. júla) sa na neformálnych rokovaniach v Bratislave stretávajú Ministri pre zamestnanosť a sociálnu politiku EÚ. Zasadnutí sa zúčastňuje aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, ktorá v Bratislave poukázala na pozitíva európskeho sociálneho modelu a potrebu jeho prispôsobenia výzvam 21. storočia.

Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí patrí v prvom rade do právomoci národných vlád. Financovanie zo strany EÚ ich úsilie v tejto oblasti podporuje a dopĺňa.

Ako uvádza vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek: „Slovensko má značné európske finančné prostriedky na podporu vytvárania nových pracovných miest, zlepšenie služieb zamestnanosti a rozvoj marginalizovaných komunít. Doteraz z nich boli podporené nové pracovné miesta pre mladých, zlepšenie vzdelávania a boj proti chudobe.“

„Najdôležitejší je operačný program Ľudské zdroje, ktorý má z EÚ dotáciu vo výške 2,2 miliardy eur. Program bude investovať do rozvoja ľudského kapitálu a do pomoci pre ľudí vstupujúcich na trh práce. Investície sa zamerajú na tri prioritné oblasti – boj proti nezamestnanosti mladých, znevýhodnené skupiny na trhu práce a marginalizované komunity. Vďaka programu 80 000 mladých ľudí využije záruku pre mladých a ďalších 100 000 mladých bude využívať iné aktivity programu, 250 000 nezamestnaným zvýši šance na uplatnenie sa na trhu práce vďaka školeniam a kurzom a 150 obcí s rómskymi komunitami dostane možnosť investovať do ľudí a infraštruktúry,“ vysvetľuje Chrenek.

Viac informácií k tejto téme sa dozviete v priloženej tlačovej správe.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 476 kB)
Vyjadrenie Dušana Chreneka.m4a (M4A, 649 kB)

Zverejnené 14. júl 2016