Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako sme na tom s výskumom a inováciami?

Ako sme na tom s výskumom a inováciami?

Inovácie

Európska komisia pravidelne vydáva hodnotiaci rebríček úrovne inovácií v jednotlivých členských štátoch EÚ. Na čelo rebríčka inovácií v EÚ sa opäť dostalo Švédsko. Severského lídra tesne dobieha Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko. Slovensko sa v tomto meraní umiestnilo až na 22. mieste, s náskokom predbehlo napríklad Poľsko, Litvu, či Lotyšsko. Prieskum vyzdvihol aj regionálne inovačné centrá práve v krajinách, ktoré sú nevýraznými inovátormi, a teda okrem talianskych a španielskych aj tie, ktoré sa nachádzajú v Bratislavskom kraji na Slovensku.
Podrobnosti nájdete v prílohe.


Výskum

V týchto dňoch vyšli ďalšie hodnotiace správy jednotllivých krajín v oblasti výskumu a inovácií. Vydáva ich Observatórium pre výskum a inovácie zriadené pri Spoločnom výskumnom centre (JRC), s cieľom poskytnúť údaje, analýzy a informácie o politikách a výsledkoch v oblasti výskumu a inovácií v jednotlivých členských krajinách.
V roku 2014 predstavovali hrubé výdavky Slovenska na výskum a vývoj 669,6 milióna EUR a 0,89 % HDP (v roku 2013: 610,9 milióna EUR a 0,83 % HDP). V Národnom programe reforiem SR 2014 sú stanovené ciele do roku 2020 a podnikové výdavky na výskum a vývoj na 1,2 %, resp. 0,8 % HDP. Ide o ciele skromné, ale zdá sa reálne. V porovnaní s priemerom EÚ 28 Slovenská republika nedosiahla veľmi dobré výsledky vo väčšine ukazovateľov týkajúcich sa vedeckých publikácií.

Slovenské systémy v oblasti výskumu a vývoja stoja podľa hodnotenia pred týmito výzvami:

1. zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a vývoja,
2. zlepšiť kvalitu vedeckej základne,
3. zvýšiť výstupy v oblasti súkromných investícií a investície do výskumu a vývoja,
4. posilniť súčinnosť vedy a priemyslu.

Viac podrobností sa dozviete v hodnotení v prílohe.Tlačová správa - Inovačná výkonnosť v porovnaní: Ako inovatívna je vaša krajina?
Všetky súvisiace dokumenty - RIO Country Report


Dokumenty na stiahnutie:
SK_ Innovation_Scoreboard_2016.pdf (PDF, 2519 kB)
Observatórium pre výskum a inovácie (RIO) - Správa o krajine za rok 2015_SR.pdf (PDF, 532 kB)

Zverejnené 19. júl 2016