Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Koľko minulý rok vyčerpalo Slovensko z Európskeho rozpočtu?

Koľko minulý rok vyčerpalo Slovensko z Európskeho rozpočtu?

Európska komisia zverejnila správy o stave čerpania rozpočtu EÚ za rok 2015.Slovensko z neho v minulom roku celkovo vyčerpalo 3,73 miliardy eur, pričom prispelo sumou 607,9 milióna eur a ďalších 88,9 milióna eur odviedlo v podobe ciel a obchodných poplatkov.
Čistá rozpočtová pozícia Slovenska voči európskemu rozpočtu bola v roku 2015 +3,095 miliardy eur, čím sa Slovensko stalo tretím najvyšším percentuálnym čistým prijímateľom z rozpočtu EÚ hneď po Českej republike a Maďarsku. Ak by sme to prepočítali na obyvateľa, každý Slovák dostal v minulom roku z rozpočtu EÚ 689 eur, prispel do neho čiastkou 128 eur, čím dosiahol čistý zisk z nášho členstva v EÚ v sume 570 eur.

„Európske fondy výrazným spôsobom pomáhajú rozvoju Slovenska. Minulý rok k vyššiemu hospodárskemu rastu a vytváraniu nových pracovných miest značne prispelo aj intenzívnejšie využívanie európskych zdrojov vo výške viac ako 3,7 miliardy eur. Verím, že ďalšie európske prostriedky pridelené Slovensku budú efektívne využité a zlepšia život slovenských občanov" uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Najviac prostriedkov išlo na takzvanú hospodársku, sociálnu a regionálnu kohéziu a do slovenského poľnohospodárstva.

V prílohe nájdete aj dokument s podrobnosťami vrátane prehľadnej tabuľky s číslami o čistej rozpočtovej pozícii SR voči rozpočtu EÚ od roku 2004.Celý prehľad výdavkov a príjmov rozpočtu EÚ v roku 2015


Dokumenty na stiahnutie:
Podrobnosti o nakladaní s rozpočtom Európskej únie za rok 2015.pdf (PDF, 536 kB)
Vyjadrenie Dušana Chreneka.m4a (M4A, 199 kB)

Zverejnené 27. júl 2016