Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Open Days v Europe Direct Trenčín

Open Days v Europe Direct Trenčín

Dňa 01. decembra 2016 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v Kongresovej sále bude konať podujatie s názvom Open Days v Europe Direct 2016 pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja, ktoré už siedmy rok organizuje informačné centrum Europe Direct Trenčín.

Celé podujatie bude zamerané na poskytovanie nových informácií, ktorých cieľom bude ukázať študentom možnosti, ktoré ako mladí Európania majú a ktoré môžu ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.

Cieľom podujatia je:
• Informovať mladých ľudí Trenčianskeho kraja o organizáciách pracujúcich s mládežou
• Poskytnúť informácie o možnostiach pre mladých, ktoré dané organizácie ponúkajú
• Poskytnúť informácie o EÚ, inštitúciách EÚ a možnostiach, ktoré môžu využiť ako mladí euroobčania

Na podujatí sa zúčastnia a budú prezentovať svoju činnosť organizácie pracujúce s mládežou a zastrešujúce mládež v Trenčianskom kraji a v rámci SR (Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Europe Direct Trenčín, Iuventa, Erasmus+, Eurodesk, Inex Slovakia, Edukácia@Internet, SAIA Banská Bystrica, KOCR Trenčín Región, VKMR,..)

Študenti budú mať na podujatí k dispozícii rôzne brožúry a informačné materiály o EÚ a budú si môcť vyskúšať svoje vedomosti v oblasti Európskej únie v súťažnom vedomostnom kvíze o vecné ceny.

Tešíme sa Vašu účasť!Dokumenty na stiahnutie:
Program.pdf (PDF, 213 kB)
Plagát.pdf (PDF, 339 kB)

Zverejnené 29. november 2016