Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vianočné srdce Zelenej župy

Vianočné srdce Zelenej župy

Už od pondelka 5.decembra na Trenčianskej župe hrajú koledy a svieti vianočný stromček. Spoločne ho ozdobili klienti zariadenia Čistá Duša Trenčín s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom a deťmi zo Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne. Symbolicky tak dali zelenú vianočným trhom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré začali dnes o 9.00 h a trvajú až do piatku 9. decembra 2016. Kultúrnym osviežením pri zdobení stromčeka a otvorení tradičného vianočného týždňa na župe bol spev malých Korničiek z detského folklórneho súboru Kornička, básnička v podaní riaditeľky DSS Čistá Duša Márie Trenčanovej a vystúpenie klientov tohto zariadenia na vianočnú tematiku. Myšlienku Zelenej župy módnou prehliadkou recyklovaných modelov podporili klienti zariadenia DSS Adamovské Kochanovce aj za spevu jednej z klientok zariadenia. Program ukončila vianočnou básničkou klientka CSS Sloven Slávnica.

Na podujatí Vianočné srdce Zelenej župy 2016 sa prezentovalo aj informačné centrum Europe Direct Trenčín. Zúčastnené deti základných a stredných škôl i deti z centier sociálnych služieb si v kútiku Europe Direct TN mohli zasúťažiť o drobné ceny – mali nachystané hlavolamy, skladačku s EÚ motívom, priraďovali európske symboly k jednotlivým štátom EÚ a mali pripravený vedomostný kvíz o EÚ a eure. Pedagógovia si mohli vybrať rôzne európske publikácie do škôl a dozvedieť sa o činnosti centra a plánovaných podujatiach na rok 2017.


Fotogaléria:


Zverejnené 9. december 2016