Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Revízia pravidiel EÚ v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia

Revízia pravidiel EÚ v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia

Koordinácia pravidiel sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ je nevyhnutná pre existenciu voľného pohybu osôb. Práve tieto pravidlá sa starajú o to, že neprídete o sociálnu ochranu, keď sa presťahujete do iného členského štátu. Existujú od roku 1959 a pravidelne sa aktualizujú, aby odrážali aktuálne potreby a sociálnu a hospodársku situáciu. Cieľom navrhovaných zmien je väčšia transparentnosť, právna istota a spravodlivosť v prospech občanov využívajúcich právo na voľný pohyb ale aj verejných orgánov, zamestnávateľov aj daňových poplatníkov. Členským štátom by mali poskytnúť aj lepšie nástroje na zabránenie zneužívania.

V návrhu sa aktualizujú pravidlá v týchto štyroch oblastiach:

1. Dávky v nezamestnanosti:
- Uchádzači o zamestnanie môžu preniesť svoje dávky v nezamestnanosti namiesto súčasného minimálneho obdobia troch mesiacov na obdobie šiestich mesiacov.
- V prípade cezhraničných pracovníkov, ktorí žijú v jednej krajine, pracujú v inej a vracajú sa domov minimálne raz za týždeň, by sa stal zodpovedný za vyplácanie dávok v nezamestnanosti ten členský štát, kde pracovali počas posledných 12 mesiacov.
- Pred tým, než sa nezamestnaný môže uchádzať o dávky v nezamestnanosti na základe predchádzajúcej pracovnej činnosti v inom členskom štáte, môžu členské štáty vyžadovať, aby na ich území pracoval aspoň tri mesiace.
2. Dávky dlhodobej starostlivosti - definuje sa čo sú dávky dlhodobej starostlivosti a kde o ne občania využívajúci právo na voľný pohyb môžu žiadať.
3. Prístup ekonomicky nečinných občanov k sociálnym dávkam
4. Koordinácia sociálneho zabezpečenia pre vyslaných zahraničných pracovníkov

Návrh NEMENÍ existujúce pravidlá o prenosnosti prídavkov na dieťa. V EÚ sa prenáša menej ako jedno percento prídavkov na dieťa z jedného členského štátu do druhého.
Tieto pravidlá sa vzťahujú na 28 členských štátov, ako aj na Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.Tlačová správa (po slovensky)
Otázky a odpovede (po anglicky)
Správy na webovej stránke GR pre zamestnanosť

Zverejnené 13. december 2016