Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EK zverejnila dve hodnotiace správy v oblasti migrácie

EK zverejnila dve hodnotiace správy v oblasti migrácie

V štvrtej hodnotiacej správe týkajúcej sa implementácie dohody medzi EÚ a Tureckom je zhrnutý pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od jej prijatia 20.marca tohto roku. Podľa správy implementácia napreduje, stále však čelí viacerým výzvam. Vďaka tejto dohode sa dramaticky znížil počet ľudí, ktorí nelegálne prekročili hranice medzi Tureckom a EÚ, v októbri minulého roku to bolo okolo 10 000 osôb za deň, v súčasnosti ide o približne 90 ľudí za deň. Výzvou však ostáva príliš pomalé tempo readmisie utečencov z Grécka do Turecka, vďaka čomu grécke ostrovy naďalej čelia veľkému náporu. Cieľom ostáva zavedenie plne funkčného azylového systému a postupné obnovenie presunov do Grécka podľa dublinského nariadenia.

Ôsma správa o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) chváli Grécko za významný pokrok pri vytváraní inštitucionálnych a právnych štruktúr nevyhnutných pre riadne fungovanie azylového systému.

Komisia zároveň odporúča, aby sa postupne obnovili presuny utečencov z ostatných členských krajín avšak tak, aby Grécko nebolo vystavené neudržateľnej záťaži. Presuny sa preto nebudú uplatňovať retroaktívne a dotknú sa len žiadateľov o azyl, ktorí do Grécka vstúpili nelegálne od 15. marci 2017, alebo za ktorých bude Grécko po tomto dátume zodpovedať na základe dublinských kritérií. V snahe podporiť úsilie Grécka, Komisia členské štáty vyzvala, aby v plnej miere dodržiavali svoje záväzky a zaistili dostatočné nasadenie odborníkov v oblasti azylu do Grécka.

Na základe rozhodnutí zo septembra 2015 o premiestnení (relocation) 160 000 žiadateľov o azyl z Talianska a grécka bolo do 6. decembra 2016 premiestnených do ostatných členských štátov EÚ spolu 8 162 ľudí. Z Talianska 1 950 a z Grécka 6 212. Slovensko premiestnilo z Grécka 9 osôb, z Talianska ani jednu.

V júli 2015 bol prijatý Európsky systém presídľovania. Jeho súčasťou je dvojročná schéma, ktorá sa týka presídlenia (resettlement) 22 000 osôb z tretích krajín do členských štátov EÚ. V marci 2016 bol dohodnutý mechanizmus 1:1 - za každého Sýrčana vráteného z gréckych ostrovov bude jeden presídlený z Turecka rovno do EÚ. Na základe týchto dvoch schém bolo presídlených 13,887 osôb a to najmä z Turecka, Jordánska a Libanonu.

Tlačová správa (po slovensky)
Otázky a odpovede k dohode medzi EÚ a Tureckom


Dokumenty na stiahnutie:
Ôsma správa o fungovaní núdzového systému premiestňovania a presídľovania.pdf (PDF, 632 kB)

Zverejnené 8. december 2016