Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako lepšie bojovať proti podvodom s cestovnými dokladmi?

Ako lepšie bojovať proti podvodom s cestovnými dokladmi?

Európska komisia dnes prijala akčný plán, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia a jasné odporúčania pre členské štáty na zlepšenie zabezpečenia cestovných dokladov. Plán je zameraný na cestovné doklady, ktoré členské štáty EÚ vydávajú občanom EÚ a štátnym príslušníkom tretích krajín a ktoré sa používajú na zistenie totožnosti a pri prekračovaní hraníc. Plán zahŕňa opatrenia v 4 oblastiach: evidencia totožnosti, vydávanie, výroba a kontrola dokladov.

Podľa niektorých opatrení by členské štáty mali s podporou Komisie zvážiť, ako najlepšie zabrániť vydávaniu pravých dokladov na základe falošnej totožnosti; mali by zlepšiť výmenu informácií o najlepších postupoch. V pláne sa tiež apeluje na Európsky parlament a Radu, aby čo najskôr prijali návrhy týkajúce sa lepšie zabezpečeného jednotného formátu víz a povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Komisia taktiež odporúča členským štátom, aby systematicky evidovali odcudzené, stratené, zneužité alebo neplatné doklady v Schengenskom informačnom systéme (SIS) a v databáze Interpolu týkajúcej sa odcudzených a stratených cestovných dokladov.

Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Bezpečnostná únia .pdf (PDF, 515 kB)

Zverejnené 8. december 2016