Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky fond na obranu

Európsky fond na obranu

EK predložila svoj návrh na vytvorenie Európskeho fondu na obranu, ktorého cieľom je pomocou rôznych opatrení posilnenie bezpečnosti európskych občanov.

Aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie z roku 2016 zdôraznil potrebu silnej Európy, ktorá je schopná svojich občanov brániť aj chrániť. Návrh bude predmetom diskusií na Európskej rade 15. a 16. decembra.

Podrobnosti v tlačovej správe.

Tlačová správa

Zverejnené 30. november 2016