Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Čistá energia pre všetkých Európanov

Čistá energia pre všetkých Európanov

Dnes Európska komisia prijala najvýznamnejší balíček opatrení, ktoré položia základ pre vytvorenie Energetickej únie. Pod názvom Čistá energia pre všetkých Európanov sa skrýva niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, správ a oznámení. Dnešné návrhy majú tri hlavné ciele: urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky.

Pre spotrebiteľov to má znamenať väčší výber dodávateľov, možnosť porovnávania cien energie a možnosť vyrábať a predávať svoju vlastnú elektrickú energiu.

Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: „Vďaka balíku, ktorý dnes predkladáme, sa posilní prechod na čistú energiu prostredníctvom modernizácie ekonomiky. Európa, ktorá v posledných rokoch stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti klímy, slúži aj teraz ako príklad v tom, že vytvára podmienky pre udržateľnú zamestnanosť, rast a investície. Dnešné návrhy sa dotýkajú všetkých odvetví súvisiacich s čistou energiou: za všetky možno spomenúť výskum a inovácie, zručnosti, budovy, priemysel, dopravu, digitálne odvetvie či financie. Tieto návrhy umožnia všetkým európskym spotrebiteľom a podnikom vyťažiť maximum z možností, ktoré prináša prechod na čistú energiu.“Tlačová správa
Všetky dokumenty
Energetická efektívnosť ako priorita: rozumnejšia spotreba, väčšia čistota
Cesta za dosiahnutím celosvetového svetového prvenstva v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov
Zabezpečenie spravodlivých podmienok pre spotrebiteľov
Štátna pomoc: záverečná správa o sektorovom zisťovaní v oblasti kapacitných mechanizmov
Štátna pomoc: záverečná správa o sektorovom zisťovaní v oblasti kapacitných mechanizmov
Stratégia energetickej únie

Zverejnené 30. november 2016