Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Nové pravidlá EÚ pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán (CCP)

Nové pravidlá EÚ pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán (CCP)

Európska komisia dnes predstavila nové pravidlá, ktorých cieľom je stanoviť pre centrálne protistrany (CCP), ktoré sú systémovo dôležité pre finančný systém, rámec ozdravných postupov a postupov pre riešenie krízových situácií. Ide o snahu zabezpečiť zachovanie kritických funkcií centrálnych protistrán a zachovanie finančnej stability. Tento krok má pomôcť zabrániť tomu, aby náklady na spojené s reštrukturalizáciou a riešením krízových situácií zlyhávajúcich centrálnych protistrán znášali daňoví poplatníci.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, tento krok privítal slovami: „Centrálne protistrany fungujú naprieč hranicami a majú zásadný význam pri znižovaní rizík v rámci finančného systému. Napriek tomu však musíme byť pripravení na situáciu – akokoľvek nepravdepodobnú – zlyhania centrálnej protistrany a mať zavedené potrebné pravidlá. Dnešný návrh je dôležitý na zabezpečenie dôvery v náš finančný systém.“

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe.



Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 691 kB)

Zverejnené 28. november 2016