Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > 25. november - Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách

25. november - Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách

V súčasnosti každá tretia žena v EÚ zažila počas svojho života určitú formu rodovo motivovaného násilia. Takmer 25% žien v EÚ zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera od veku 15 rokov. Viac ako jedna štvrtina Európanov sa domnieva, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Viac ako jedna pätina Európanov si myslí, že si ženy tvrdenia o zneužití alebo znásilnení často vymýšľajú, alebo ich zveličujú.

Na základe Eurobarometra z júna 2016 si na Slovensku väčšina (spolu 63%) žien myslí, že domáce násilie proti ženám je vo všeobecnosti veľmi rozšírené (14%) a pomerne rozšírené (49%). Na Slovensku je však povedomie o domácom násilí v porovnaní s EÚ pomerne nízke, až 54% Slovákov nepozná žiadne služby podpory pre ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Najznámejšie z tohto prieskumu vyšla Aliancia žien, ktorú však na Slovensku pozná len 20% mužov a 31% žien. Čo sa týka vnímania rodovo motivovaného násilia a postojov k nemu, vo vetách ako „ženy si často vymýšľajú alebo zveličujú tvrdenia o zneužívaní alebo znásilnení“ či „násilie proti ženám je často vyprovokované obeťou“ Slováci skoro o dvojnásobok menej rozhodne nesúhlasia s danými výrokmi ako je priemer EÚ.

Európska komisia dnes vyhlásila aj súbor opatrení na rok 2017, ktorých cieľom je boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách vo všetkých jeho formách. Vyčlenila 10 miliónov EUR na podporu praktického úsilia zameraného na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a podporu obetí v Európskej únii.


Vyhlásenie Európskych komisárov (v SJ) pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách
Otázky a odpovede (v AJ)
Prieskum Eurobarometer


Dokumenty na stiahnutie:
Výsledky prieskumu za Slovensko.pdf (PDF, 2305 kB)

Zverejnené 24. november 2016