Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Lepšie podmienky v mliekarenskom sektore

Lepšie podmienky v mliekarenskom sektore

Európska komisia dnes uverejnila vyhodnotenie série opatrení z roku 2012, ktorých cieľom je posilniť pozíciu európskych výrobcov mlieka a výrobkov z neho v dodávateľskom reťazci.

Ukazuje sa, že poľnohospodári postupne čoraz viac využívajú nástroje balíka, napríklad kolektívne rokovanie o zmluvných podmienkach prostredníctvom organizácií výrobcov či písomné zmluvy.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Phil Hogan ik tomu uviedol: „Zo správy je jasné, že existujú opatrenia, ktoré možno prijať na úrovni EÚ na zaistenie lepšej pozície pre poľnohospodárov pôsobiacich v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v dodávateľskom reťazci. Po správe, ktorú minulý týždeň predložila osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, považujem tento dokument za ďalšiu konkrétnu formu politických opatrení v kontexte pracovného programu Komisie na rok 2017.“

Podrobnosti nájdete v tlačovej správe.

V súvislosti s poľnohospodárstvom by sme radi upozornili aj na novú výzvu na návrhy zamerané na financovanie informačných opatrení v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá prebieha od 29. októbra. Jej cieľom je vytvorenie projektov, ktoré budú viesť k zvýšeniu povedomia verejnosti o Spoločnej poľnohospodárskej politike, ako aj aktívna komunikácia so zainteresovanými stranami - farmármi a ďalšími aktérmi vo vidieckych oblastiach.


Tlačová správa
Viac informácií

Zverejnené 24. november 2016