Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Sprísnenie Kódexu správania komisárov

Sprísnenie Kódexu správania komisárov

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes navrhol sprísnenie Kódexu správania sa komisárov. Patrí sem napríklad požiadavka o predĺženie obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade bývalých komisárov a na tri roky v prípade predsedu Komisie.

Predseda Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Komisia je politická inštitúcia, ktorá je priamo zodpovedná Európskemu parlamentu a ktorej zloženie sa obmieňa každých päť rokov na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. Už dnes platí, že mnohí naši komisári niektorí bývalí predsedovia vlád alebo ministri, kandidovali vo voľbách do Európskeho parlamentu. Chcem, aby v budúcnosti členovia Komisie mohli – ako je to bežné vo všetkých našich členských štátoch – kandidovať v európskych voľbách bez toho, aby boli nútení vzdať sa plnenia svojich úloh, ako sa to v súčasnosti vyžaduje na základe rámcovej dohody. Voľby do Európskeho parlamentu sú a mali by byť nevyhnutným stretom s demokraciou, a to aj pre Komisiu Vzhľadom na nedávnu skúsenosť s členmi predchádzajúcej Komisie sa zároveň domnievam, že náš kódex správania by sa mal sprísniť, aby sme etický štandard pre situácie prípadného konfliktu záujmov nastavili čo najvyššie. V budúcnosti chcem najmä predĺžiť obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, v prípade bývalých komisárov na tri roky. Prirodzene, nie vždy prísnejšie pravidlá postačujú na zaistenie etického konania, sú však nevyhnutným východiskovým bodom.“

Viac podrobností nájdete v tlačovej správe

Tlačová správa

Zverejnené 23. november 2016