Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia prekladá bankovú reformu EÚ

Komisia prekladá bankovú reformu EÚ

Cieľom dnešného návrhu je ďalej posilniť odolnosť bánk EÚ dokončením programu reforiem. Obsahuje napríklad opatrenia na zvýšenie úverovej kapacity bánk, na zvýšenie odolnosti inštitúcií a posilnenie finančnej stability, či opatrenia na ďalšie uľahčenie úlohy bánk pri dosahovaní hlbších a likvidnejších kapitálových trhov EÚ. V návrhoch sa spresňujú niektoré aspekty nového regulačného rámca, aby podporoval rast a lepšie sa prispôsobil zložitosti, veľkosti a obchodnému profilu bánk. Zahŕňajú aj opatrenia, ktoré budú podporovať malé a stredné podniky a investície do infraštruktúry.

Dnešnými opatreniami sa implementujú medzinárodné normy do právnych predpisov EÚ a pritom sa zohľadňujú európske osobitosti a predchádza sa neprimeranému vplyvu na financovanie reálnej ekonomiky. Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Európa potrebuje silný a diverzifikovaný bankový sektor na financovanie hospodárstva. Potrebujeme bankové úvery pre spoločnosti, aby mohli investovať, aby zostali konkurencieschopné a mohli predávať na väčších trhoch, a pre domácnosti, aby mohli plánovať v predstihu. Dnes sme predložili nové návrhy na znižovanie rizík, ktoré vychádzajú z dohodnutých globálnych noriem, pričom zohľadňujú osobitosti európskeho bankového sektora.“


Jednotlivé podrobnosti návrhov
Otázky a odpovede (v AJ)
Nariadenie o kapitálových požiadavkách / smernica o kapitálových požiadavkách IV
Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk
Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Zverejnené 23. november 2016