Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zdravotný stav v EÚ

Zdravotný stav v EÚ

Európania žijú dlhšie, ale roky navyše nie vždy prežijú v dobrom zdraví

Európska komisia a organizácia OECD dnes spoločne uverejnili správu „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2016“, ktorá obsahuje údaje o výzvach ako aj závery o zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Správa poukazuje aj na problémy zdravotníctva v EÚ: starnutie obyvateľstva, nedostupné systémy zdravotnej starostlivosti, viac chronických chorôb, väčšie rozpočtové obmedzenia, ktoré si budú vyžadovať zmenu spôsobu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Správa sa opiera o rôzne dáta a štatistiky: stredná dĺžka života v súčasnosti v EÚ je viac ako 80 rokov, to však neznamená, že ide o počet rokov prežitých v zdraví.

Na Slovensku bola v roku 2014 stredná dĺžka dožitia o niečo nižšia ako v EÚ, v priemere 77 rokov, čím sa zaraďuje takmer na spodok rebríčka, za Slovenskom je už len 5 krajín. Každý rok v Európe zomiera na choroby, ktorým je možné predísť, 550 000 osôb v produktívnom veku. Na Slovensku to v roku 2013 bolo 9 148 úmrtí ľudí vo veku 25-64 rokov.

Zo správy tiež napríklad vyplýva, že Slovensko je na prvej priečke spomedzi krajín EÚ v počte pacientov, ktorí (v rokoch 2011-2013) navštívili pohotovosť z dôvodu nedostupnosti bežnej zdravotnej starostlivosti. V tomto meraní sa za Slovenskom umiestnili Česká republika a Slovinsko.

Slovensko sa tiež na základe správy zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtov úmrtí mužov na rakovinu v roku 2013. V rovnakom roku Slovensko spolu s Portugalskom a Veľkou Britániou tiež obsadilo najvyššie priečky v počte úmrtí na zápal pľúc.

Jedným zo záverov správy je preto prevencia chorôb, podpora zdravia a lepšia zdravotná starostlivosť, ktoré by mohli zachrániť nielen životy, ale usporiť aj miliardy eur.

Cieľom informačného cyklu k správe Zdravotný stav v EÚ je pomôcť členským štátom reagovať na výzvy, podporiť ich snahu o získavanie poznatkov. Správa je prvý výstupom v tomto cykle. Ďalším krokom je do novembra 2017 vypracovať zdravotné profily za všetkých 28 krajín EÚ, z ktorých vyplynú osobitné charakteristiky.


Tlačová správa
Celá správa

Zverejnené 23. november 2016