Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pravidlá pre platobnú neschopnosť podnikov

Pravidlá pre platobnú neschopnosť podnikov

Európska komisia predložila balíček pravidiel v oblasti platobnej neschopnosti podnikov. Spoločnostiam zažívajúcim finančné ťažkosti to má poskytnúť viac príležitostí včas reštrukturalizovať ich činnosť, aby sa vyhli konkurzu a zabránili prepúšťaniu zamestnancov. Vďaka týmto pravidlám získajú podnikatelia po konkurze
druhú šancu opätovne podnikať. Zlepší sa aj efektívnosť a účinnosti insolvenčných konaní v EÚ.

Na Slovensku sú konania pri insolvencii zdĺhavé, v priemere trvajú 4 roky, pričom priemer EÚ sú dva roky. Vďaka novým pravidlám by sa tento proces mal urýchliť a zefektívniť. V súčasnosti je Slovensko na 18. mieste spomedzi členských štátov čo sa týka efektivity týchto konaní.


Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Informácie k Slovensku.pdf (PDF, 888 kB)

Zverejnené 22. november 2016