Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EK podporuje startupy

EK podporuje startupy

Cieľom podpory je poskytnúť európskym inovatívnym podnikateľom možnosť, aby sa ich podniky stali svetovými lídrami. Spája všetky možnosti, ktoré už EÚ ponúka, a pridáva k nim nový dôraz na investície rizikového kapitálu, konkurzné právo a zdaňovanie.

Mnoho nových spoločností však neprežije prvé kritické roky alebo sa snaží presadiť v tretej krajine namiesto toho, aby využili potenciál EÚ s 500 miliónmi zákazníkov. Európska komisia je odhodlaná zmeniť to a pomôcť začínajúcim podnikom naplno rozvinúť inovačné možnosti a potenciál vytvárania nových pracovných miest.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Podniky, ktoré dnes začínajú v malom, by sa zajtra mohli stať celosvetovo úspešnými firmami. Chceme pomôcť začínajúcim podnikom zostať a rásť v Európe. Tým, že im pomôžeme zvládať – často len nimi vnímané – regulačné prekážky, ktoré bránia naplno využívať jednotný trh. Tým, že im uľahčíme možnosť druhej šance, a to bez stigmatizácie, ak nevyšiel ich prvý podnikateľský pokus. A v neposlednom rade tým, že zlepšíme prístup k financovaniu a posilníme investície súkromného rizikového kapitálu.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska povedala: „Začínajúce podniky v súčasnosti naplno nevyužívajú možnosti jednotného trhu. Zakladanie a rozširovanie podnikov v Európe sa musí zjednodušiť. Európa sa musí stať prvou voľbou pre veľké podnikateľské nápady, ktoré môžu prerásť do úspešných spoločností. Ide o nové pracovné miesta, inovácie a konkurencieschopnosť Európy.“

Tlačová správa

Zverejnené 22. november 2016