Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Priority EÚ v oblasti udržateľného rozvoja

Priority EÚ v oblasti udržateľného rozvoja

Dnes Európska komisia predstavila svoj strategický prístup na dosiahnutie udržateľného rozvoja v Európe a vo svete, ktorý sa skladá z troch správ – Správy o ďalších krokoch smerom k udržateľnej európskej budúcnosti, Správy o novom Európskom konsenze o rozvoji a Správy o obnovenom partnerstve s krajinami Afriky, Karibiku a Tichého oceánu (ACP).


Tlačová správa
Otázky a odpovede
Návrh na konsenzus k rozvojovej politike
Smerom k obnovenému partnerstvu s krajinami v Afrike, Karibiku a Pacifiku po 2020


Dokumenty na stiahnutie:
Informácie Eurostatu k problematike udržateľného rozvoja.pdf (PDF, 480 kB)

Zverejnené 22. november 2016