Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Slovenskému predsedníctvu sa s podporou Európskej komisie podarilo vyrokovať budúcoročný rozpočet EÚ

Slovenskému predsedníctvu sa s podporou Európskej komisie podarilo vyrokovať budúcoročný rozpočet EÚ

Viac peňazí na bezpečnosť, či riešenie migrácie, ako aj prostriedky na investície v regiónoch či na vzdelávanie a inovácie. Inštitúcie EÚ sa vo štvrtok 17. novembra po 18 hodinách rokovaní dohodli na európskom rozpočte na budúci rok.

Schválený rozpočet si kladie za cieľ najmä dve priority. Podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a reagovať na bezpečnostné a humanitárne výzvy v susedstve. Celkové záväzky sú v rozpočte stanovené na úrovni 157,88 miliardy eur a platby na úrovni 134,49 miliardy eur.

Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá je zodpovedná za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zaistili dostatok finančných prostriedkov pre rozpočet, ktorý bude čo najlepšie slúžiť záujmom našich občanov. Rozpočet EÚ na rok 2017 tak prispeje k ochrane pred prípadnými otrasmi, podporí naše hospodárstvo a pomôže pri riešení problémov, ako je utečenecká kríza. Náš rozpočet je naďalej zameraný na výsledky, aby sa zaistilo, že žiadne euro z rozpočtu EÚ nevyjde nazmar.“

Viac na riešenie migrácie a posilnenie bezpečnosti

Z dohodnutých záväzkov v objeme 5,91 miliardy eur vyplýva, že na riešenie migračnej krízy a posilnenie bezpečnosti bude k dispozícii približne o 11,3% viac peňazí ako v roku 2016. Tieto prostriedky sa použijú na pomoc členským štátom pri presídľovaní utečencov, vytváraní prijímacích stredísk a na podporu integračných opatrení a návratov ľudí, ktorí nemajú právo zostať v EÚ. Zároveň prispejú k posilneniu ochrany hraníc, predchádzaniu trestnej činnosti, podpore opatrení v rámci boja proti terorizmu a pri ochrane kritickej infraštruktúry. Polovica tejto sumy sa tak použije na financovanie opatrení v rámci EÚ a druhá polovica na akcie mimo EÚ zamerané na riešenie základných príčin migrácie. Celkovo 200 miliónov eur z tejto sumy sa použije na nový nástroj na poskytovanie humanitárnej pomoci v rámci EÚ.

Prioritou aj pracovné miesta a mladí

Na podporu hospodárskeho rastu a tvorbu nových pracovných miest boli dohodnuté záväzky vo výške 21,3 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast približne o 12%. Táto časť rozpočtu zahŕňa nástroje ako napríklad Erasmus +, v rámci ktorého sa prostriedky zvyšujú o 19% na 2,1 miliardy eur. Podporí sa aj program pre výskum a inovácie Horizont 2020; program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME, či Európsky fond pre strategické investície, kde sa objem zvyšuje o 25% na 2,7 miliardy eur. Súčasťou budúcoročného rozpočtu sú aj záväzky vo výške 500 miliónov eur na iniciatívu podporujúcu zamestnanosť mladých ľudí, ktorej cieľom je pomôcť pri hľadaní zamestnania. Ďalších 500 miliónov eur bolo dohodnutých na podporu výrobcov mlieka a chovateľov hospodárskych zvierat. Z rozpočtu ide významná časť aj na podporu európskych poľnohospodárov, ktorá predstavuje 42,6 miliardy eur.

Hoci európsky rozpočet predstavuje len 1% HDP Európskej únie, tak má významný vplyv na hospodársky rast členských krajín ako aj na zahraničné pôsobenie EÚ. Pre mnohé krajiny, vrátane Slovenska, príjmy z európskeho rozpočtu predstavuje výraznú časť verejných investícií. Slovensko malo v roku 2015 z rozpočtu EÚ čistý príjem viac ako 3 miliardy eur čo je 570 eur na obyvateľa.

Prostriedky z EÚ na Slovensku smerujú na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry, životné prostredie, energetickú efektívnosť, výskum, inovácie a rozvoj ľudských zdrojov. Znančná podpora ide aj na rozvoj regiónov a slovenského vidieka, ako aj na priame platby slovenským farmárom.

Návrh rozpočtu EÚ každoročne predkladá Európska komisia. Tento rok predložila svoj pôvodný návrh 30. júna 2016. Na tomto základe potom Európsky parlament a Rada prijímajú svoju pozície. Ak medzi nimi existujú rozdiely, začne sa proces rokovaní známy ako „zmierovací postup“. Tento rok trval od 28. októbra do 17. novembra.


Zverejnené 18. november 2016