Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Čo vieme o antibiotikách?

Čo vieme o antibiotikách?

Dnes si už po 9. krát pripomíname Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách. Nadmerné užívanie antibiotík môže spôsobiť ich neúčinnosť. V EÚ zomrie ročne 25 000 ľudí v dôsledku infekcie spôsobenej práve baktériou rezistentnou voči antibiotikám. Ak sa tento trend nezastaví, je tu predpoklad, že do roku 2050 na celom svete zomrie ročne až 10 miliónov ľudí.

Prieskumy ukazujú, že až 57% Európanov nevie, že antibiotiká nezaberajú na vírusy spôsobujúce nachladnutie či chrípku. Na druhej strane si je až 84% Európanov vedomých, že nepotrebné užívanie antibiotík ich robí neúčinnými a že ich treba prestať brať po užití celej predpísanej dávky. najaktuálnejší prieskum Eurobarometer ukazuje, že v posledných siedmich rokoch užívanie antibiotík kleslo v 16 krajinách EÚ o 6 percentuálnych bodov. Na druhej strane, až jedna tretina Európanov v posledných 12 mesiacoch užila antibiotiká.

Trendy na Slovensku nie sú od európskych odlišné - ich užívanie pokleslo o 6 percentuálnych bodov, no v posledných 12 mesiacoch užilo antibiotiká podľa prieskumu 35% Slovákov. Užívanie antibiotík je vyššie medzi ľuďmi s nižším vzdelaním (39%) a v horších ekonomických podmienkach (44%).


Viac informácií
Vyhlásenie európskeho komisára pre zdravie k boju proti antimikrobiálnej rezistencii (v Aj)
Ďalšie údaje


Dokumenty na stiahnutie:
Výskum Eurobarometer.pdf (PDF, 2531 kB)

Zverejnené 18. november 2016