Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bezpečnostná únia

Bezpečnostná únia

Dnes vyšla už v poradí druhá správa o tom, ako EÚ napreduje prvo svojej práci na bezpečnejšej Únii. Doteraz sa podarilo úspešne zahájiť činnosť Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a práve dnes bol predložený návrh na vytvorenie Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).
Ďalej sa pracuje na revízii smernice o strelných zbraniach, je treba obmedziť obeh automatických vojenských zbraní typu Kalašnikov, ako aj aktualizovať smernicu o boji proti terorizmu.

To všetko sú kroky potrebné k tomu, aby sme dokázali dobre ochrániť vonkajšie hranice EÚ a postarať sa tak o bezpečnosť jej obyvateľov.

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: „Európa si pred pár dňami pripomenula prvé výročie hrozných útokov v Paríži, pri ktorých boli s devastujúcim účinkom použité reaktivované útočné vojenské zbrane. Je načase dokončiť legislatívnu prácu na revízii smernice o strelných zbraniach a obmedziť obeh automatických vojenských zbraní typu Kalašnikov. V správe sa takisto spoluzákonodarcovia vyzývajú, aby do konca roka dokončili ďalšie dva balíky dokumentov: novú smernicu na boj proti terorizmu a revíziu Kódexu schengenských hraníc. Tieto predpisy môžu ako celok priniesť do praxe skutočnú zmenu, a to aj v prípadoch, keď čelíme hrozbe, ktorú predstavuje návrat zahraničných teroristických bojovníkov, a pomôžu orgánom účinnejšie chrániť občanov v celej Európe“.

Tlačová správa
Otázky a odpovede (v AJ)

Zverejnené 16. november 2016