Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia navrhuje zásadnú reformu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

Komisia navrhuje zásadnú reformu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

Komisia dnes predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované. Cieľom je dosiahnuť systém dane z príjmov právnických osôb, ktorý bude spravodlivý a naklonený rastu. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB), uľahčí a zlacní podnikanie na jednotnom trhu a bude slúžiť ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Keď sa zavedie CCCTB, spoločnosti budú mať po prvýkrát jednotný súbor pravidiel na výpočet zdaniteľného zisku v celej EÚ.

Podpredseda Komisie a komisár pre euro a sociálny dialóg, Valdis Dombrovskis, k tomu uviedol: "Dnešné návrhy majú posilniť rast a investície, podporiť podnikanie a zaistiť spravodlivosť. V súčasnom systéme dane z príjmov právnických osôb sa zvýhodňuje dlhové financovanie spoločností v porovnaní s kapitálovým financovaním. Obmedzenie toto zvýhodňovania dlhu oproti kapitálovému financovaniu v daňovom systéme je dôležitým prvkom akčného plánu únie kapitálových trhov a podčiarkuje náš záväzok dotiahnuť tento projekt do úspešného konca.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, Pierre Moscovici, v tejto súvislosti dodal: „S týmto obnoveným návrhom CCCTB reagujeme naraz na obavy podnikov aj na obavy občanov. Z mnohých rozhovorov, ktoré som viedol s komisárom zodpovedným za dane, mi je nad slnko jasné, že spoločnosti potrebujú v rámci EÚ jednoduchšie daňové pravidlá. Zároveň potrebujeme posilniť náš boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorý znamená skutočnú zmenu."

Aby bolo možné dosiahnuť rýchly pokrok, proces zavádzania CCCTB je rozdelený v záujme lepšej zvládnuteľnosti do dvoch krokov. Na spoločnom základe sa možno dohodnúť rýchlo a sprístupniť tak hlavné výhody pre podniky a členské štáty. Krátko nato by sa mala zaviesť konsolidácia, ktorá by umožnila využívať všetky výhody dokončeného systému.

Sadzby dane z príjmov právnických osôb nie sú súčasťou návrhu CCCTB, keďže tie sú aj naďalej oblasťou patriacou pod zvrchovanosť členských štátov. CCCTB však povedie k transparentnejšiemu, efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu systému na výpočet základu dane pre cezhraničné spoločnosti, čo zásadne zreformuje zdaňovanie právnických osôb v EÚ.

Viac podrobností sa dočítate v priloženej tlačovej správe.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 346 kB)

Zverejnené 25. október 2016