Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Tretí Pracovný program Európskej komisie

Tretí Pracovný program Európskej komisie

Dnes Európska komisia prijala svoj Pracovný program na rok 2017. Obsahuje konkrétne iniciatívy a návrhy na zlepšenie kvality existujúcej EÚ legislatívy a zároveň definuje nedokončené návrhy za posledné dva roky, ktorých prijatie by sa mohlo urýchliť.

Pracovný program bol prijatý počas stretnutia kolégia európskych komisárov pod vedením predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera v Štrasburgu. Podľa vyjadrenia predsedu Junckera sa nový Pracovný program sústreďuje na konkrétne opatrenia, ktoré ovplyvnia životy ľudí a zamerajú sa najmä na 10 priorít Junckerovej komisie zadefinovaných za účelom riešenia najpálčivejších výziev, ktorým dnes Európa čelí.

Na základe Pracovného programu Európska komisia, Európsky parlament a Rada vytvoria spoločnú deklaráciu, v ktorej sa dohodnú na spoločných prioritách na nasledujúci rok.

Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 25. október 2016