Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia predložila záväzky na dosiahnutie globálnych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja miest

Komisia predložila záväzky na dosiahnutie globálnych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja miest

Tento týždeň sa v ekvádorskom Quite uskutočnila konferencia OSN Habitat III, na ktorej bola prijatá Nová mestská agenda. Jej cieľom je, aby sa mestá na celom svete stali sociálne inkluzívnejšie, ekologickejšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie. Európska únia, ktorú na konferencii zastupovala komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu, v tomto procese zohráva vedúcu úlohu.

Viceprezident Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič tento krok privítal slovami: ,,Som rád, že sa problematika miest a ich rozvoja diskutuje nielen v Európskej únii, ale stala sa aj agendou celosvetovou. Nemôžeme ignorovať, že až vyše 70 percent obyvateľov Európskej únie žije v mestách, že až 85 percent hospodárskeho rastu sa tvorí v mestách a že až 70 percent legislatívy je uplatňovaná práve mestami. Sú to rovnako mestá, ktoré sú najviac vystavené globálnym výzvam, akými sú boj proti klimatickým zmenám, ekonomická kríza alebo migračné toky. V tomto smere vítam závery konferencie Habitat III z Ekvádoru, a to najmä vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody o klimatických zmenách. Som rád, že len šesť mesiacov po jej uzavretí sme vytvorili Globálny dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý už dnes má 7000 členov na celom svete. Som presvedčený, že aj slovenské mestá, bez rozdielu na ich veľkosť, môžu profitovať z kvalitatívnej zmeny k lepšiemu, ku ktorej dohovor vyzýva, najmä pokiaľ ide o zlepšenie životného prostredia, inteligentnú infraštruktúru a dopravu".

Viac podrobností sa dočítate v priloženej tlačovej správe.


Článok VP Maroša Šefčoviča


Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 315 kB)

Zverejnené 21. október 2016