Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako sme na tom v EÚ s obezitou?

Ako sme na tom v EÚ s obezitou?

Minulý týždeň priniesol Eurostat informácie o tom, koľko v EÚ konzumujeme ovocia a zeleniny. Dnes prinášame výsledky o fenoméne, ktorý nastáva, keď zdravú stravu zanedbáme.

V roku 2014 malo v EÚ 51,6 % občanov nad 18 rokov nadváhu, 35,7 % bolo tesne na hranici obezity a 15,9% obéznych. Podváhu mali iba 2,3 % Európanov nad 18.

Okrem ľudí vo veku 75+, čím sú ľudia starší, tým sa podiel obezity zvyšuje. V EÚ bol u ľudí vo veku medzi 65 a 74 rokov podiel obezity na úrovni 22,1 %, zatiaľ čo u ľudí vo veku medzi 18 a 24 rokov bola táto hodnota pod 6 % (5,7 %).

S obezitou súvisí aj úroveň dosiahnutého vzdelania: čím je vyššia, tým sú ľudia menej obézny. V EÚ bolo obéznych ľudí s nízkym vzdelaním takmer 20 % (19,9 %), stredne vzdelaných 16,0 %, a menej než 12 % (11,5%) obéznych sa vyskytovalo medzi ľuďmi s vysokým stupňom dosiahnutého vzdelania.

Najnižší podiel obezity u populácie vo veku 18+ bol v Rumunsku (9,4 %) a Taliansku (10,7%, na opačnej strane rebríčka bola obezita problémom u jednej zo štyroch osôb na Malte (26,0 %) a približne jednej z piatich osôb v Lotyšsku (21,3 %), Maďarsku (21,2 %), Estónsku (20,4 %) a Spojenom kráľovstve (20,1 %).

Obezita nezáleží od pohlavia, žiaden systémový rozdiel prieskumy nezaznamenali: podiel obezity bol vyšší u mužov v polovici členských štátov, a u žien bol vyšší v tej druhej polovici. Na úrovni EÚ bol v roku 2014 podiel obezity u mužov (16,1 %) takmer rovnaký ako u žien (15,7 %).

Na Slovensku je za obéznu považovaná jedna z troch osôb – 33%. Obéznych bolo 15.9% mužov a 16.6% žien. Vo vekovej kategórii 18-24 rokov bolo obéznych 7.7% Slovákov; vo veku 35-44 je to 11,8%; v kategórii 45-64 rokov sa obezita týkala 22,1% osôb; najobéznejšia bola veková kategória 65 – 74 rokov s 33% obéznych; vo veku na 65 rokov trpelo obezitou 23,2% občanov.

Na Slovensku bol zaznamenaný najväčší rozdiel medzi podielom obezity u mladých ľudí (vo veku 18 až 24 rokov) a staršími osobami ( vo veku 65-74 rokov) bol zaznamenaný na Slovensku (33,0 % u osôb vo veku medzi 65 a 74 rokov v porovnaní s 2,7 % u tých vo veku medzi 18 a 24 rokov, alebo +30,3 pp). Aj na Slovensku platí, že čím vyššie vzdelanie tým štíhlejšia osoba.

S nízkym vzdelaní bolo obéznych 22,2% ľudí, so stredným vzdelaním 17,7%, v kategórii s najvyšším vzdelaním bolo obéznych 8,3% Slovákov.

Údaje sú za rok 2014. Viac informácií aj s tabuľkami nájdete v priloženej tlačovej správe.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa_Eurostat.pdf (PDF, 597 kB)

Zverejnené 20. október 2016