Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave stretne s angažovanou rómskou mládežou

Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave stretne s angažovanou rómskou mládežou

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa zúčastní v pondelok a utorok (10.10.-11.10.) v Bratislave na konferencii s názvom Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien, ktorá sa uskutoční pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Eurokomisárka Jourová otvorí konferenciu spoločne s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, ministrom práce Jánom Richterom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom a českým ministrom pre ľudské práva Jiřím Dienstbierom.

Témam konferencie bude dominovať situácia rómskej mládeže v Európe, jej občianska angažovanosť, identita Rómov, sociálne práva, vzdelávanie a zamestnanosť, či integrácia Rómov do spoločnosti.

Pri príležitosti konferencie sa uskutoční aj slávnostné odovzdávanie medzinárodného ocenenia Roma Spirit Award, kde je eurokomisárka Věra Jourová zároveň čestnou predsedníčkou v porote.

Eurokomisárka sa okrem toho počas konferencie stretne aj s 18 predstaviteľmi angažovanej rómskej mládeže, ktorí sa už v skorom veku začali zaujímať o občiansky aktivizmus a rómsku problematiku s cieľom pomáhať ľuďom vo svojej komunite. Ide o ľudí vo veku 14 až 24 rokov, ktorí už v súčasnosti pôsobia ako dobrovoľníci, lektori, vypomáhajú v občianskych združeniach. Snom mnohých je raz pomáhať rómskej mládeži aj prostredníctvom vlastnej organizácie.

Miesto konania konferencie: Crown Plaza, Hodžovo námestie 2, BratislavaZverejnené 7. október 2016