Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisári na Slovensku

Komisári na Slovensku

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín na stretnutí EPSCO

V Bratislave v prebieha neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva EÚ EPSCO. Európsku komisiu reprezentuje komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Počas rokovaní sa bude hovoriť o skvalitňovaní potravín, ale aj o problémoch súvisiacich s nedostatkom liekov na humánne použitie v EÚ o antibakteriálnej rezistencii či tuberkulóze.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport na Slovensku

V dňoch 3. – 6. 10. 2016 prebieha v košickom Kulturparku Európska konferencia mládeže. Počas posledného dňa, 6.10. 2016 ju poctí svojou návštevou aj európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. Komisár sa zúčastní diskusie o dobrovoľníctve ako o nástroji na boj s radikalizáciou a zvýšenie angažovanosti mladých. Tiež bude s účastníkmi a prítomnými odborníkmi diskutovať o záverečných odporúčaniach na konci konferencie.

Generálni riaditelia EÚ-28 zodpovední za politiku súdržnosti rokovali v Bratislave

V dňoch 2. - 3. 10. 2016 sa v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ uskutočňuje v Bratislave stretnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti. Cieľom stretnutia je začať diskusiu o budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020. Európsku komisiu na stretnutí zastupuje nový šéf Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie Marc Lemaître.Zverejnené 3. október 2016