Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Povinný register transparentnosti

Povinný register transparentnosti

Európska komisia dnes navrhla povinný register transparentnosti pre tri inštitúcie EÚ – Európsky parlament, Radu a Komisiu – čím plní jeden z kľúčových záväzkov Junckerovej Komisie týkajúci sa zaistenia transparentnosti.

Ide o návrh medziinštitucionálnej dohody, na základe ktorej sa zavedie stabilný systém zabezpečujúci transparentnosť lobistických činností vychádzajúci zo súčasného dobrovoľného registra transparentnosti Parlamentu a Komisie.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Inštitúcie EÚ musia spoločne pracovať na tom, aby opäť získali dôveru občanov. Vo všetkom, čo robíme, musíme byť otvorenejší. Dnešný návrh, aby bol register transparentnosti povinný v prípade Parlamentu, Rady aj Komisie, je dôležitým krokom správnym smerom. Občania majú právo vedieť, kto sa pokúša ovplyvňovať tvorbu právnych predpisov EÚ. Navrhujeme jednoduché pravidlo: s politickými činiteľmi sa budú môcť stretnúť len tí, ktorí sa zapísali do registra. Prostredníctvom registra verejnosť zistí, kto lobuje, koho zastupuje a koľko finančných prostriedkov vynakladá.“

Tlačová správa

Zverejnené 28. september 2016