Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Koľko ľudí žiada o azyl?

Koľko ľudí žiada o azyl?

V druhom štvrťroku 2016 požiadalo o medzinárodnú ochranu v členských štátoch EÚ 305 700 prvožiadateľov o azyl, čo predstavuje 6-percentný nárast oproti prvému polroku 2016, kedy bolo registrovaných 287 100 nových žiadateľov. Najčastejšími žiadateľmi o medzinárodnú ochranu v členských štátov s takmer 90 500 žiadosťami o azyl ostávajú občania Sýrie nasledujú občania Afganistanu (50300 žiadostí) a Iraku (34300 žiadostí).

Slovensko v tomto období zaznamenalo najnižší počet žiadostí o azyl zo všetkých členských štátov EÚ – spolu 10, z toho 5 žiadateľov pochádza z Ukrajiny. To krajinu radí na posledné miesto nielen v rámci EÚ, ale aj za krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. V pomere k obyvateľstvu jednotlivých členských štátov EÚ máme na Slovensku najnižší počet žiadostí o azyl - 2 žiadosti na milión obyvateľov, po nás nasleduje Rumunsko (11), Portugalsko (15), Litva (24), Česká republika a Estónsko (obe 26).

Podrobnejšia tabuľky a informácie nájdete v tlačovej správe.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa_Eurostat.pdf (PDF, 397 kB)

Zverejnené 23. september 2016