Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2017"

Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2017"

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Záštitu nad súťažou v roku 2017 prevzal predseda vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Súťaže sa v prvom regionálnom kole môže zúčastniť maximálne 15 trojčlenných družstiev. Prihlášky do regionálnych kôl je možné posielať do 20. marca 2017. Regionálne kolá Mladého Európana sa uskutočnia v rozmedzí od 27. marca až do 28. apríla 2017.

Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukážu súťažiaci svoje jazykové vedomosti v súťažnej jazykovej tajničke. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, v ňom ich čakajú zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl postupujú do finálneho celonárodného kola.

Národné kolo súťaže "Mladý Európan" sa uskutoční 6. júna 2017. Na víťazov čakajú hodnotné a zaujímavé ceny.

V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži „Mladý Európan 2017", vyplňte, prosíme, priložený formulár prihlášky a zašlite ho O B R A T O M na adresu:

Europe Direct Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/ 20A
911 01 Trenčín

alebo elektronicky: europe.direct@tsk.sk

V prípade veľkého záujmu o účasť v súťaži zo strany stredných škôl cieľového regiónu centra Europe Direct Trenčín zaradíme do jej tohtoročného kola max. prvých 15 prihlásených škôl, podľa dátumu a času doručenia prihlášky.

V prílohe nájdete Prihlášku do súťaže, Súťažný poriadok ME 2017 a Štatút súťaže ME 2017.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.Zverejnené 13. marec 2017